Test závislosti na nikotinu

OtázkaOdpověďBody
1. Jak brzy po probuzení si zapálíte cigaretu?do 5 min3
za 6 - 30 min2
za 31 - 60 min1
po 60 min0
2. Je pro vás obtížné nekouřit tam, kde to není dovoleno?ano1
ne0
3. Které cigarety bste se nejméně rád vzdal/a?té první ráno1
kterékoli jiné0
4. Kolik cigaret denně koříte?10 nebo méně0
11 - 201
21 - 302
31 a víc3
5. Kouříte víc v prvních hodinách dne po probuzení než ve zbytku dne?ano1
ne0
6. Kouříte, i když jste nemocný/á tak, že strávíte většinu dne na lůžku?ano1
ne0

Po sečtení získaných bodů hodnotíme takto:
0 - 1 bod:žádná nebo velmi nízká závislost
2 - 4 body:nízká závislost
5 bodů:střední závislost
6 - 7 bodů:vysoká závislost
8 - 10 bodů:velmi vysoká závislost