Složení Kouře

1) Dehet
2) Nikotyn
3) Oxidy

zajména CO (oxid uhelnatý)

4) Uhlovodíky
5) Benzpyren
6) Antrachiony